امروز : سه شنبه 6 فروردین ماه 1398
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

میزان مرگ وعوامل پیش بینی کننده جراحت نخاعی به علت مصدومیت مهره های پشتی و کمری: مطالعه مروری سیستما

عنوان: میزان مرگ وعوامل پیش بینی کننده جراحت نخاعی به علت مصدومیت مهره های پشتی و کمری: مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

هدف: تخمین مجموع میزان مرگ و عوامل مشارکت کننده در بیماران دارای جراحت نخاعی به علت مصدومیت مهره های پشتی و کمری (TLSCI)

روش:جستجوی سیستماتیک آن دسته از مطالعات مشاهده ای که به بررسی مرگ همراه با TLSCI پرداخته اند در بانکهای اطلاعاتی MEDLINE & EMBASE انجام شد. کیفیت مطالعه با استفاده از یکی از ابزارهای اصلاح شده ارزیابی کیفیت که قبلاً برای مطالعات مشاهده ای طراحی شده بود انجام شد.

نتایج: 24 مطالعه مشاهده ای در مورد 11205 بیمار که بین اول ژانویه 1997 تا هفتم فوریه 2016 منتشر شده بودند وارد مطالعه شدند.

ده مطالعه دارای کیفیت بالا، سیزده مطالعه دارای کیفیت متوسط و یک مطالعه از کیفیت پائینی برخوردار بودند. هفده گزارش، عوامل خطر مرگ را توصیف کردند. یازده تا از این مطالعات از مدل multiple regression برای تعدیل مخدوش کننده ها استفاده کردند. میزان مرگ گزارش شده در مجموع از صفر تا 37.7% و در بیمارستان از صفر تا 10.4% بود. مجموع مرگ برای بیمارستان، شش ماهه و دوازده ماهه به ترتیب 5.2%، 26.12% و 4.3% بود.

میزان مرگ در یک دوره پیگیری 7.7 ساله، 10.07% و برای دوره پیگیری 14 ساله از 13.47% تا 21.46% بود. داده های همراه از قبیل سن در زمان جراحت، نسبت مرد به زن، بیماریهای قبلی، مصدومیتهای همراه،
مدت پیگیری و علت مرگ در مطالعاتی که میزان مرگ را پس از
TLSCI سنجیده بودند کمتر گزارش شده بود.

نتیجه گیری: در حالیکه توافق عمومی بر سر آنکه جراحات نخاعی ناشی از مصدومیتهای مهره های پشتی و کمری مهم هستند  وجود دارد، هیچ مطالعه ای مرگ ناشی از مصدومیت نخاع پشتی و کمری را به درستی نسنجیده است.

Mortality Rate and Predicting Factors of Traumatic Thoracolumbar Spinal Cord Injury; A Systematic Review and Meta-Analysis.

Author information

1
Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2
Division of Psychiatry and Clinical Psychology, School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom.
3
Departments of Orthopaedic Surgery and Neurological Surgery, Thomas Jefferson University and the Rothman Institute, Philadelphia, PA, USA.
4
Student Research Committee, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.

Abstract

OBJECTIVE:

To estimate the summation of mortality rate and the contributing factors in patients with traumatic thoracolumbar spinal cord injuries (TLSCI).

METHODS:

A systematic search of observational studies that evaluated the mortality associated with TLSCI in MEDLINE and EMBASE was conducted. The study quality was evaluated using a modified quality assessment tool previously designed for observational studies.

RESULTS:

Twenty-four observational studies involving 11,205 patients were included, published between January 1, 1997, and February 6, 2016. Ten studies were of high quality, thirteen were of moderate quality, and one study was of low quality. Seventeen reports described risk factors for mortality and eleven of these studies used a multiple regression models to adjust for confounders. The reported mortality rate ranged from 0 to 37.7% overall and between 0 and 10.4% in-hospital. The sum of mortality for in-hospital, 6-month, and 12-month were 5.2%, 26.12%, 4.3%, respectively. The mortality at 7.7 years follow-up was 10.07% and for 14 years follow-up reports ranged from 13.47% to 21.46%. Associated data such as age at injury, male to female ratio, pre-existing comorbidities, concomitant injuries, duration of follow-up, and cause of death have been underreported in studies investigating the mortality rate after TLSCI.

CONCLUSION:

There is no study was found that accurately assessed mortality in the thoracolumbar spine, while there is general agreement that traumatic thoracolumbar spinal cord injuries are important.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6078479/pdf/bet-6-181.pdf


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1397/06/14        ساعت : 15:8     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد