امروز : شنبه 29 دی ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

Transplantation of olfactory ensheathing cells on functional recovery and neuropathic pain after spi

Transplantation of olfactory ensheathing cells on functional recovery and neuropathic pain after spinal cord injury; systematic review and meta-analysis.

Nakhjavan-Shahraki B1, Yousefifard M2, Rahimi-Movaghar V1, Baikpour M3, Nasirinezhad F2, Safari S4, Yaseri M5, Moghadas Jafari A6, Ghelichkhani P7, Tafakhori A8,9, Hosseini M10,11.

Author information
1
Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2
Physiology Research Center and Department of Physiology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3
Department of Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4
Department of Emergency Medicine, Shohadaye Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6
Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
7
Department of Intensive Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
8
Department of Neurology, School of Medicine, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
9
Iranian Center of Neurological Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
10
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mhossein110@yahoo.com.
11
Pediatric Chronic Kidney Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mhossein110@yahoo.com.

Abstract
There are considerable disagreements on the application of olfactory ensheathing cells (OEC) for spinal cord injury (SCI) rehabilitation. The present meta-analysis was designed to investigate the efficacy of OEC transplantation on motor function recovery and neuropathic pain alleviation in SCI animal models. Accordingly, all related studies were identified and included. Two independent researchers assessed the quality of the articles and summarized them by calculating standardized mean differences (SMD). OEC transplantation was shown to significantly improve functional recovery (SMD = 1.36; 95% confidence interval: 1.05-1.68; p < 0.001). The efficacy of this method was higher in thoracic injuries (SMD = 1.41; 95% confidence interval: 1.08-1.74; p < 0.001) and allogeneic transplants (SMD = 1.53; 95% confidence interval: 1.15-1.90; p < 0.001). OEC transplantation had no considerable effects on the improvement of hyperalgesia (SMD = -0.095; 95% confidence interval: -0.42-0.23; p = 0.57) but when the analyses were limited to studies with follow-up ≥8 weeks, it was associated with increased hyperalgesia (SMD = -0.66; 95% confidence interval: -1.28-0.04; p = 0.04). OEC transplantation did not affect SCI-induced allodynia (SMD = 0.54; 95% confidence interval: -0.80-1.87; p = 0.43). Our findings showed that OEC transplantation can significantly improve motor function post-SCI, but it has no effect on allodynia and might lead to relative aggravation of hyperalgesia.

Full text link:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5762885/


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1396/11/06        ساعت : 20:21     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد