امروز : چهارشنبه 28 آذر ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

رایانه، اشتغال وناتوانی

رایانه، اشتغال وناتوانیدردهه اخیریکی از تغییرات مهم درزمینه اشتغال، افزایش روزافزون استفاده ازفن آوری های رایانه ای بوده است. اطلاعات اخیرنشان می دهد که 63 درصد ازبزرگسالان درمحل کارخودازرایانه استفاده می کنند. درحال حاضرنیزتاثیررایانه درمحل کار همچنان روبه گسترش است .

اما تحول دیگری نیزدردهه گذشته به وقوع پیوسته که به طورکامل برتوسعه رایانه های شخصی سایه افکنده است. تنوع روزافزون فن آوریهای کمکی رایانه ای ( اعم ازسخت افزار ونرم افزار) درحال توسعه هستند ، تا افراد مبتلابه ناتوانی راقادربه دسترسی واستفاده ازرایانه ها کنند. فن آوری های اخیر به افراد ناتوان این قدرت رامی دهند که درزمینه هائی مانند ارتباطات ، آموزش ، خلاقیت ، استقلال فردی ، دسترسی به اطلاعات و رفاه عمومی راحت تر باشند. بدون این تحولات ، میان آن دسته ازافرادی که دارای ناتوانی هستند و افرادسالم ( بدون ناتوانی ) فاصله ای ایجاد می شودکه میزان آن قابل تحمل نخواهدبود.

نقش مهم فن آوریهای کمکی ازطریق مقیاسی به نام مقیاس استقلال رایانه (CIM) ، که درمرکز تحقیقات توانائی درسیدنی مطرح شده ، به تصویرکشیده شده است . این مقیاس ، عددی سنجیده شده را ارائه می دهد که کارهای اصلی مربوط به استفاده ازسیستم رایانه شامل : عملیات اصلی رایانه ، درج متن ، کنترل مکان نمای رایانه ، کنترل دسته های فرمان دهنده به رایانه ، کنترل چاپگر، دسترسی به اینترنت وعیب یابی وازاین قبیل را دربرمی گیرد. به عنوان نمونه برای یک فرد کوآدری پلژی که ازهیچ نوع فن آوری های کمکی استفاده نکرده ، عددی سنجیده شده است . به عبارت دیگریک محاسبه برای چنین شخصی انجام وبراساس آن توانائی او برای کنترل یکسری ازفعالیتهای اصلی رایانه ای ، استفاده ازفقط یک صفحه کلید و مآوس تعیین گردیده است. درنهایت عددی بدست‌ آمد که معادل 17.6 درصد از عددمورد انتظار( 100%) ازیک فرد بدون ناتوانی جسمی یاذهنی رانشان می داد.

اما یک عدددیگرنیزمحاسبه شد که استفاده ازدوقلم ازفن آوریهای کمکی : یکی وسیله رایانه ای قابل برنامه ریزی ودیگری سیستم تشخیص مکالمه رامعرفی می نمود. نتیجه جدید CIM عددی معادل 63 درصد یعنی یک بهبودی چشمگیررا نشان داد. ضمن اینکه استفاده ازوسائل بیشتر عددبالاتری را نشان می داد.

آنچه که این عددنشان می دهداین است که فن آوری های رایانه ای پلی رابرای توانمندسازی افراد مبتلا به ناتوانی که برای بهبود خودبا موانع مواجه اند ، فراهم می کنند. موضوع دیگری که می توان مطرح کرد این بوده که بهره وری نسبی حاصل ازکاربارایانه برای افراد مبتلا به ناتوان وغیرناتوان احتمالا" درحد مشابه ای قراردارد.این که آیا این توانائی قابل درک خواهدبودیا خیرموضوع اصلی این مطالعه بوده است .

درهرحال علیرغم پتانسیل مثبت فن آوریهای رایانه ای برای افراد ناتوان ، اشتباه است که فکرکنیم چنین فن آوری هايی می توانند به عنوان یک نوشدارو برای حل مشکلات اشتغال مربوط به این گروه ازافرادباشند. عوامل بسیارزیادی وجودارند که برروی فرآیند اشتغال افراد مبتلا به ناتوانی وشکل آن تاثیرگذارند. دراین مورد هیچ عامل واحدی که احتمالا" شاخص باشد، وجودندارد ، اما تنوعی ازفعل وانفعالات نسبتا" پیچیده و گاهی اوقات عوامل متناقض وجوددارند. ارزیابی نقش فن آوریهای رایانه ای و تاثیرآنها به همراه سایر عوامل بایستی متعادل مانده ونبایددرموردآنها غلوکرد.


****
منبع: مقاله "رایانه ، اشتغال وناتوانی " - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهريور 1389 . - برگرفته ازکتاب : The Impact of Computers on the Employment of People with Quadriplegiaنوشته : Graeme W. Smith - Department of Work and Organizational Studies University of Sydney - 2002


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1396/09/03        ساعت : 12:52     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد