امروز : چهارشنبه 28 آذر ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

عامل Granulocyte Colony-Stimulating Factor G-CSF برای درمان بیماران دچار آسیب نخاعی

عامل Granulocyte Colony-Stimulating Factor G-CSF برای درمان بیماران دچار آسیب نخاعی

Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) for the Treatment of Spinal Cord Injury

Authors
MirHojjat KhorasanizadehMahsa EskianAlexander R. VaccaroVafa Rahimi-Movaghar 

Abstract
Spinal cord injury (SCI) is a common medical condition with a poor prognosis for recovery and catastrophic effects on a patient’s quality of life. Available treatments for SCI are limited, and the evidence suggesting their harmful side effects is more consistent than any suggestion of clinical benefit. Developing novel safe and effective therapeutic options for SCI is crucial. Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) is a hematopoietic cytokine with known multifaceted effects on the central nervous system. Herein, we review the accumulating preclinical evidence for the beneficial effects of G-CSF on functional and structural outcomes after SCI. Meanwhile we present and discuss multiple mechanisms for G-CSF’s neuroprotective and neuroregenerative actions through the results of these studies. In addition, we present the available clinical evidence indicating the efficacy and safety of G-CSF administration for the treatment of acute and chronic traumatic SCI, compression myelopathy, and SCI-associated neuropathic pain. Our review indicates that although the quality of clinical evidence regarding the use of G-CSF in SCI is inadequate, the encouraging available preclinical and clinical data warrant its further clinical development, and bring new hope to the longstanding challenge that is treatment of SCI.

References

1.
Furlan JC, Sakakibara BM, Miller WC, Krassioukov AV. Global incidence and prevalence of traumatic spinal cord injury. Can J Neurol Sci. 2013;40(4):456–64.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
2.
National Spinal Cord Injury Statistical Center. Spinal cord injury facts and figures at a glance. J Spinal Cord Med. 2016;39(4):493–94.
CrossRefGoogle Scholar
3.
Varma AK, Das A, Wallace GT, Barry J, Vertegel AA, Ray SK, et al. Spinal cord injury: a review of current therapy, future treatments, and basic science frontiers. Neurochem Res. 2013;38(5):895–905.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
4.
Kwon BK, Tetzlaff W, Grauer JN, Beiner J, Vaccaro AR. Pathophysiology and pharmacologic treatment of acute spinal cord injury. Spine J. 2004;4(4):451–64.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
5.
Oyinbo CA. Secondary injury mechanisms in traumatic spinal cord injury: a nugget of this multiply cascade. Acta Neurobiol Exp. 2011;71(2):281–99.
Google Scholar
6.
Sekhon LH, Fehlings MG. Epidemiology, demographics, and pathophysiology of acute spinal cord injury. Spine. 2001;26(24 Suppl):S2–12.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
7.
Ahuja CS, Martin AR, Fehlings M. Recent advances in managing a spinal cord injury secondary to trauma. F1000 Res. 2016;5:1017. doi:10.12688/f1000research.7586.1.
CrossRefGoogle Scholar
8.
Park HC, Shim YS, Ha Y, Yoon SH, Park SR, Choi BH, et al. Treatment of complete spinal cord injury patients by autologous bone marrow cell transplantation and administration of granulocyte-macrophage colony stimulating factor. Tissue Eng. 2005;11(5–6):913–22.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
9.
Marino RJ, Ditunno JF Jr, Donovan WH, Maynard F Jr. Neurologic recovery after traumatic spinal cord injury: data from the Model Spinal Cord Injury Systems. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80(11):1391–6.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
10.
Kirshblum S, Millis S, McKinley W, Tulsky D. Late neurologic recovery after traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(11):1811–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
11.
Rouanet C, Reges D, Rocha E, Gagliardi V, Silva GS. Traumatic spinal cord injury: current concepts and treatment update. Arq Neuropsiquiatr. 2017;75(6):387–93.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
12.
Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF, Holford TR, Young W, Baskin DS, et al. A randomized, controlled trial of methylprednisolone or naloxone in the treatment of acute spinal-cord injury. Results of the Second National Acute Spinal Cord Injury Study. N Engl J Med. 1990;322(20):1405–11.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
13.
Hurlbert RJ. Methylprednisolone for acute spinal cord injury: an inappropriate standard of care. J Neurosurg. 2000;93(1 Suppl):1–7.
PubMedGoogle Scholar
14.
Ito Y, Sugimoto Y, Tomioka M, Kai N, Tanaka M. Does high dose methylprednisolone sodium succinate really improve neurological status in patient with acute cervical cord injury? A prospective study about neurological recovery and early complications. Spine. 2009;34(20):2121–4.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
15.
Matsumoto T, Tamaki T, Kawakami M, Yoshida M, Ando M, Yamada H. Early complications of high-dose methylprednisolone sodium succinate treatment in the follow-up of acute cervical spinal cord injury. Spine. 2001;26(4):426–30.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
16.
Short DJ, El Masry WS, Jones PW. High dose methylprednisolone in the management of acute spinal cord injury: a systematic review from a clinical perspective. Spinal Cord. 2000;38(5):273–86.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
17.
Hurlbert RJ. The role of steroids in acute spinal cord injury: an evidence-based analysis. Spine. 2001;26(24 Suppl):S39–46.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
18.
Evaniew N, Belley-Cote EP, Fallah N, Noonan VK, Rivers CS, Dvorak MF. Methylprednisolone for the treatment of patients with acute spinal cord injuries: a systematic review and meta-analysis. J Neurotrauma. 2016;33(5):468–81.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
19.
Hall ED, Springer JE. Neuroprotection and acute spinal cord injury: a reappraisal. NeuroRx. 2004;1(1):80–100.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
20.
Nesathurai S. Steroids and spinal cord injury: revisiting the NASCIS 2 and NASCIS 3 trials. J Trauma. 1998;45(6):1088–93.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
21.
Hurlbert RJ, Hadley MN, Walters BC, Aarabi B, Dhall SS, Gelb DE, et al. Pharmacological therapy for acute spinal cord injury. Neurosurgery. 2013;72(Suppl 2):93–105.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
22.
Sanchez-Ramos J, Song S, Cardozo-Pelaez F, Hazzi C, Stedeford T, Willing A, et al. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro. Exp Neurol. 2000;164(2):247–56.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
23.
Ha Y, Lee JE, Kim KN, Cho YE, Yoon DH. Intermediate filament nestin expressions in human cord blood monocytes (HCMNCs). Acta Neurochir. 2003;145(6):483–7.
PubMedGoogle Scholar
24.
Chopp M, Zhang XH, Li Y, Wang L, Chen J, Lu D, et al. Spinal cord injury in rat: treatment with bone marrow stromal cell transplantation. NeuroReport. 2000;11(13):3001–5.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
25.
Akiyama Y, Radtke C, Kocsis JD. Remyelination of the rat spinal cord by transplantation of identified bone marrow stromal cells. J Neurosci. 2002;22(15):6623–30.
PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
26.
Feron F, Perry C, Cochrane J, Licina P, Nowitzke A, Urquhart S, et al. Autologous olfactory ensheathing cell transplantation in human spinal cord injury. Brain. 2005;128(Pt 12):2951–60.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
27.
Huang H, Chen L, Wang H, Xi H, Gou C, Zhang J, et al. Safety of fetal olfactory ensheathing cell transplantation in patients with chronic spinal cord injury. A 38-month follow-up with MRI. Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi. 2006;20(4):439–43.
PubMedGoogle Scholar
28.
Saberi H, Moshayedi P, Aghayan HR, Arjmand B, Hosseini SK, Emami-Razavi SH, et al. Treatment of chronic thoracic spinal cord injury patients with autologous Schwann cell transplantation: an interim report on safety considerations and possible outcomes. Neurosci Lett. 2008;443(1):46–50.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
29.
Mackay-Sim A, Feron F, Cochrane J, Bassingthwaighte L, Bayliss C, Davies W, et al. Autologous olfactory ensheathing cell transplantation in human paraplegia: a 3-year clinical trial. Brain. 2008;131(Pt 9):2376–86.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
30.
Tuszynski MH, Steeves JD, Fawcett JW, Lammertse D, Kalichman M, Rask C, et al. Guidelines for the conduct of clinical trials for spinal cord injury as developed by the ICCP Panel: clinical trial inclusion/exclusion criteria and ethics. Spinal Cord. 2007;45(3):222–31.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
31.
Stahel PF, VanderHeiden T, Finn MA. Management strategies for acute spinal cord injury: current options and future perspectives. Curr Opin Crit Care. 2012;18(6):651–60.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
32.
Geisler FH, Dorsey FC, Coleman WP. Recovery of motor function after spinal-cord injury: a randomized, placebo-controlled trial with GM-1 ganglioside. N Engl J Med. 1991;324(26):1829–38.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
33.
Geisler FH, Coleman WP, Grieco G, Poonian D. The Sygen multicenter acute spinal cord injury study. Spine. 2001;26(24 Suppl):S87–98.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
34.
Chinnock P, Roberts I. Gangliosides for acute spinal cord injury. The Cochrane database of systematic reviews. 2005;(2):CD004444.
Google Scholar
35.
Haghighi SS, Stiens T, Oro JJ, Madsen R. Evaluation of the calcium channel antagonist nimodipine after experimental spinal cord injury. Surg Neurol. 1993;39(5):403–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
36.
Pointillart V, Petitjean ME, Wiart L, Vital JM, Lassie P, Thicoipe M, et al. Pharmacological therapy of spinal cord injury during the acute phase. Spinal Cord. 2000;38(2):71–6.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
37.
Bracken MB, Shepard MJ, Holford TR, Leo-Summers L, Aldrich EF, Fazl M, et al. Administration of methylprednisolone for 24 or 48 hours or tirilazad mesylate for 48 hours in the treatment of acute spinal cord injury. Results of the Third National Acute Spinal Cord Injury Randomized Controlled Trial. National Acute Spinal Cord Injury Study. JAMA. 1997;277(20):1597–604.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
38.
Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF Jr, Holford TR, Baskin DS, Eisenberg HM, et al. Methylprednisolone or naloxone treatment after acute spinal cord injury: 1-year follow-up data. Results of the second National Acute Spinal Cord Injury Study. J Neurosurg. 1992;76(1):23–31.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
39.
Wang J, Pearse DD. Therapeutic hypothermia in spinal cord injury: the status of its use and open questions. Int J Mol Sci. 2015;16(8):16848–79.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
40.
Levi AD, Green BA, Wang MY, Dietrich WD, Brindle T, Vanni S, et al. Clinical application of modest hypothermia after spinal cord injury. J Neurotrauma. 2009;26(3):407–15.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
41.
Dididze M, Green BA, Dietrich WD, Vanni S, Wang MY, Levi AD. Systemic hypothermia in acute cervical spinal cord injury: a case-controlled study. Spinal Cord. 2013;51(5):395–400.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
42.
Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V. A controlled trial of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis. ALS/Riluzole Study Group. N Engl J Med. 1994;330(9):585–91.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
43.
Grossman RG, Fehlings MG, Frankowski RF, Burau KD, Chow DS, Tator C, et al. A prospective, multicenter, phase I matched-comparison group trial of safety, pharmacokinetics, and preliminary efficacy of riluzole in patients with traumatic spinal cord injury. J Neurotrauma. 2014;31(3):239–55.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
44.
Festoff BW, Ameenuddin S, Arnold PM, Wong A, Santacruz KS, Citron BA. Minocycline neuroprotects, reduces microgliosis, and inhibits caspase protease expression early after spinal cord injury. J Neurochem. 2006;97(5):1314–26.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
45.
Casha S, Zygun D, McGowan MD, Bains I, Yong VW, Hurlbert RJ. Results of a phase II placebo-controlled randomized trial of minocycline in acute spinal cord injury. Brain. 2012;135(Pt 4):1224–36.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
46.
Cheng H, Cao Y, Olson L. Spinal cord repair in adult paraplegic rats: partial restoration of hind limb function. Science. 1996;273(5274):510–3.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
47.
Wu JC, Huang WC, Chen YC, Tu TH, Tsai YA, Huang SF, et al. Acidic fibroblast growth factor for repair of human spinal cord injury: a clinical trial. J Neurosurg Spine. 2011;15(3):216–27.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
48.
Liebscher T, Schnell L, Schnell D, Scholl J, Schneider R, Gullo M, et al. Nogo-A antibody improves regeneration and locomotion of spinal cord-injured rats. Ann Neurol. 2005;58(5):706–19.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
49.
Zorner B, Schwab ME. Anti-Nogo on the go: from animal models to a clinical trial. Ann N Y Acad Sci. 2010;1198(Suppl 1):E22–34.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
50.
Fehlings MG, Theodore N, Harrop J, Maurais G, Kuntz C, Shaffrey CI, et al. A phase I/IIa clinical trial of a recombinant Rho protein antagonist in acute spinal cord injury. J Neurotrauma. 2011;28(5):787–96.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
51.
Xiao BG, Lu CZ, Link H. Cell biology and clinical promise of G-CSF: immunomodulation and neuroprotection. J Cell Mol Med. 2007;11(6):1272–90.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
52.
Demetri GD, Griffin JD. Granulocyte colony-stimulating factor and its receptor. Blood. 1991;78(11):2791–808.
PubMedGoogle Scholar
53.
Schabitz WR, Kollmar R, Schwaninger M, Juettler E, Bardutzky J, Scholzke MN, et al. Neuroprotective effect of granulocyte colony-stimulating factor after focal cerebral ischemia. Stroke. 2003;34(3):745–51.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
54.
Schneider A, Kruger C, Steigleder T, Weber D, Pitzer C, Laage R, et al. The hematopoietic factor G-CSF is a neuronal ligand that counteracts programmed cell death and drives neurogenesis. J Clin Investig. 2005;115(8):2083–98.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
55.
Fisher M. New approaches to neuroprotective drug development. Stroke. 2011;42(1 Suppl):S24–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
56.
Nishio Y, Koda M, Kamada T, Someya Y, Kadota R, Mannoji C, et al. Granulocyte colony-stimulating factor attenuates neuronal death and promotes functional recovery after spinal cord injury in mice. J Neuropathol Exp Neurol. 2007;66(8):724–31.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
57.
Ha Y, Park HS, Park CW, Yoon SH, Park SR, Hyun DK, et al. Synthes Award for Resident Research on Spinal Cord and Spinal Column Injury: granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) prevents apoptosis and improves functional outcome in experimental spinal cord contusion injury. Clin Neurosurg. 2005;52:341–7.
PubMedGoogle Scholar
58.
Kadota R, Koda M, Kawabe J, Hashimoto M, Nishio Y, Mannoji C, et al. Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) protects oligodendrocyte and promotes hindlimb functional recovery after spinal cord injury in rats. PLoS One. 2012;7(11):e50391.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
59.
Guo X, Bu X, Li Z, Yan Z, Jiang J, Zhou Z. Comparison of autologous bone marrow mononuclear cells transplantation and mobilization by granulocyte colony-stimulating factor in experimental spinal injury. Int J Neurosci. 2012;122(12):723–33.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
60.
Komine-Kobayashi M, Zhang N, Liu M, Tanaka R, Hara H, Osaka A, et al. Neuroprotective effect of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor in transient focal ischemia of mice. J Cereb Blood Flow Metab. 2006;26(3):402–13.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
61.
Pitzer C, Klussmann S, Kruger C, Letellier E, Plaas C, Dittgen T, et al. The hematopoietic factor granulocyte-colony stimulating factor improves outcome in experimental spinal cord injury. J Neurochem. 2010;113(4):930–42.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
62.
Klocke R, Kuhlmann MT, Scobioala S, Schabitz WR, Nikol S. Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) for cardio- and cerebrovascular regenerative applications. Curr Med Chem. 2008;15(10):968–77.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
63.
Chen WF, Jean YH, Sung CS, Wu GJ, Huang SY, Ho JT, et al. Intrathecally injected granulocyte colony-stimulating factor produced neuroprotective effects in spinal cord ischemia via the mitogen-activated protein kinase and Akt pathways. Neuroscience. 2008;153(1):31–43.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
64.
Solaroglu I, Cahill J, Tsubokawa T, Beskonakli E, Zhang JH. Granulocyte colony-stimulating factor protects the brain against experimental stroke via inhibition of apoptosis and inflammation. Neurol Res. 2009;31(2):167–72.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
65.
Guo Y, Liu S, Wang P, Zhang H, Wang F, Bing L, et al. Granulocyte colony-stimulating factor improves neuron survival in experimental spinal cord injury by regulating nucleophosmin-1 expression. J Neurosci Res. 2014;92(6):751–60.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
66.
Chen WF, Sung CS, Jean YH, Su TM, Wang HC, Ho JT, et al. Suppressive effects of intrathecal granulocyte colony-stimulating factor on excessive release of excitatory amino acids in the spinal cerebrospinal fluid of rats with cord ischemia: role of glutamate transporters. Neuroscience. 2010;165(4):1217–32.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
67.
Guo Y, Liu S, Zhang X, Wang L, Gao J, Han A, et al. G-CSF promotes autophagy and reduces neural tissue damage after spinal cord injury in mice. Lab Invest. 2015;95(12):1439–49.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
68.
Koda M, Nishio Y, Kamada T, Someya Y, Okawa A, Mori C, et al. Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) mobilizes bone marrow-derived cells into injured spinal cord and promotes functional recovery after compression-induced spinal cord injury in mice. Brain Res. 2007;1149:223–31.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
69.
Urdzikova L, Likavcanova-Masinova K, Vanecek V, Ruzicka J, Sedy J, Sykova E, et al. Flt3 ligand synergizes with granulocyte-colony-stimulating factor in bone marrow mobilization to improve functional outcome after spinal cord injury in the rat. Cytotherapy. 2011;13(9):1090–104.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
70.
Shyu WC, Lin SZ, Lee CC, Liu DD, Li H. Granulocyte colony-stimulating factor for acute ischemic stroke: a randomized controlled trial. CMAJ. 2006;174(7):927–33.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
71.
Yanqing Z, Yu-Min L, Jian Q, Bao-Guo X, Chuan-Zhen L. Fibronectin and neuroprotective effect of granulocyte colony-stimulating factor in focal cerebral ischemia. Brain Res. 2006;1098(1):161–9.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
72.
Minnerup J, Sevimli S, Schabitz WR. Granulocyte-colony stimulating factor for stroke treatment: mechanisms of action and efficacy in preclinical studies. Exp Transl Stroke Med. 2009;1:2.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
73.
Kawada H, Takizawa S, Takanashi T, Morita Y, Fujita J, Fukuda K, et al. Administration of hematopoietic cytokines in the subacute phase after cerebral infarction is effective for functional recovery facilitating proliferation of intrinsic neural stem/progenitor cells and transition of bone marrow-derived neuronal cells. Circulation. 2006;113(5):701–10.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
74.
Bouhy D, Malgrange B, Multon S, Poirrier AL, Scholtes F, Schoenen J, et al. Delayed GM-CSF treatment stimulates axonal regeneration and functional recovery in paraplegic rats via an increased BDNF expression by endogenous macrophages. FASEB J. 2006;20(8):1239–41.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
75.
Natori T, Sata M, Washida M, Hirata Y, Nagai R, Makuuchi M. G-CSF stimulates angiogenesis and promotes tumor growth: potential contribution of bone marrow-derived endothelial progenitor cells. Biochem Biophys Res Commun. 2002;297(4):1058–61.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
76.
Chen CH, Huang SY, Chen NF, Feng CW, Hung HC, Sung CS, et al. Intrathecal granulocyte colony-stimulating factor modulate glial cell line-derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor A expression in glial cells after experimental spinal cord ischemia. Neuroscience. 2013;242:39–52.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
77.
Guo Y, Zhang H, Yang J, Liu S, Bing L, Gao J, et al. Granulocyte colony-stimulating factor improves alternative activation of microglia under microenvironment of spinal cord injury. Neuroscience. 2013;238:1–10.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
78.
Anwar MA, Al Shehabi TS, Eid AH. Inflammogenesis of Secondary Spinal Cord Injury. Front Cell Neurosci. 2016;10:98.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
79.
Garcia E, Aguilar-Cevallos J, Silva-Garcia R, Ibarra A. Cytokine and growth factor activation in vivo and in vitro after spinal cord injury. Mediat Inflamm. 2016;2016:9476020.
Google Scholar
80.
Heard SO, Fink MP. Counterregulatory control of the acute inflammatory response: granulocyte colony-stimulating factor has anti-inflammatory properties. Crit Care Med. 1999;27(5):1019–21.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
81.
Kato K, Koda M, Takahashi H, Sakuma T, Inada T, Kamiya K, et al. Granulocyte colony-stimulating factor attenuates spinal cord injury-induced mechanical allodynia in adult rats. J Neurol Sci. 2015;355(1–2):79–83.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
82.
Sevimli S, Diederich K, Strecker JK, Schilling M, Klocke R, Nikol S, et al. Endogenous brain protection by granulocyte-colony stimulating factor after ischemic stroke. Exp Neurol. 2009;217(2):328–35.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
83.
Grilli M, Memo M. Nuclear factor-kappaB/Rel proteins: a point of convergence of signalling pathways relevant in neuronal function and dysfunction. Biochem Pharmacol. 1999;57(1):1–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
84.
Khorasanizadeh M, Eskian M, Gelfand EW, Rezaei N. Mitogen-activated protein kinases as therapeutic targets for asthma. Pharmacol Ther. 2017;174:112–26.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
85.
Lee ST, Chu K, Jung KH, Ko SY, Kim EH, Sinn DI, et al. Granulocyte colony-stimulating factor enhances angiogenesis after focal cerebral ischemia. Brain Res. 2005;1058(1–2):120–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
86.
Hartung T. Anti-inflammatory effects of granulocyte colony-stimulating factor. Curr Opin Hematol. 1998;5(3):221–5.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
87.
Kigerl KA, Gensel JC, Ankeny DP, Alexander JK, Donnelly DJ, Popovich PG. Identification of two distinct macrophage subsets with divergent effects causing either neurotoxicity or regeneration in the injured mouse spinal cord. J Neurosci. 2009;29(43):13435–44.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
88.
Imai M, Watanabe M, Suyama K, Osada T, Sakai D, Kawada H, et al. Delayed accumulation of activated macrophages and inhibition of remyelination after spinal cord injury in an adult rodent model. J Neurosurg Spine. 2008;8(1):58–66.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
89.
Chung J, Kim MH, Yoon YJ, Kim KH, Park SR, Choi BH. Effects of granulocyte colony-stimulating factor and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on glial scar formation after spinal cord injury in rats. J Neurosurg Spine. 2014;21(6):966–73.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
90.
Chen WF, Chen CH, Chen NF, Sung CS, Wen ZH. Neuroprotective effects of direct intrathecal administration of granulocyte colony-stimulating factor in rats with spinal cord injury. CNS Neurosci Ther. 2015;21(9):698–707.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
91.
Sanli AM, Serbes G, Caliskan M, Kaptanoglu E, Sargon MF, Kilinc K, et al. Effect of granulocyte-colony stimulating factor on spinal cord tissue after experimental contusion injury. J Clin Neurosci. 2010;17(12):1548–52.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
92.
Hendrix S, Nitsch R. The role of T helper cells in neuroprotection and regeneration. J Neuroimmunol. 2007;184(1–2):100–12.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
93.
Wolf SA, Fisher J, Bechmann I, Steiner B, Kwidzinski E, Nitsch R. Neuroprotection by T-cells depends on their subtype and activation state. J Neuroimmunol. 2002;133(1–2):72–80.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
94.
Sicotte M, Tsatas O, Jeong SY, Cai CQ, He Z, David S. Immunization with myelin or recombinant Nogo-66/MAG in alum promotes axon regeneration and sprouting after corticospinal tract lesions in the spinal cord. Mol Cell Neurosci. 2003;23(2):251–63.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
95.
Deboy CA, Xin J, Byram SC, Serpe CJ, Sanders VM, Jones KJ. Immune-mediated neuroprotection of axotomized mouse facial motoneurons is dependent on the IL-4/STAT6 signaling pathway in CD4(+) T cells. Exp Neurol. 2006;201(1):212–24.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
96.
Frenkel D, Huang Z, Maron R, Koldzic DN, Moskowitz MA, Weiner HL. Neuroprotection by IL-10-producing MOG CD4 + T cells following ischemic stroke. J Neurol Sci. 2005;233(1–2):125–32.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
97.
Gimsa U, Wolf SA, Haas D, Bechmann I, Nitsch R. Th2 cells support intrinsic anti-inflammatory properties of the brain. J Neuroimmunol. 2001;119(1):73–80.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
98.
Kawabe J, Koda M, Hashimoto M, Fujiyoshi T, Furuya T, Endo T, et al. Neuroprotective effects of granulocyte colony-stimulating factor and relationship to promotion of angiogenesis after spinal cord injury in rats: laboratory investigation. J Neurosurg Spine. 2011;15(4):414–21.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
99.
Ohki Y, Heissig B, Sato Y, Akiyama H, Zhu Z, Hicklin DJ, et al. Granulocyte colony-stimulating factor promotes neovascularization by releasing vascular endothelial growth factor from neutrophils. FASEB J. 2005;19(14):2005–7.
PubMedGoogle Scholar
100.
Wei D, Le X, Zheng L, Wang L, Frey JA, Gao AC, et al. Stat3 activation regulates the expression of vascular endothelial growth factor and human pancreatic cancer angiogenesis and metastasis. Oncogene. 2003;22(3):319–29.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
101.
Shyu WC, Lin SZ, Yang HI, Tzeng YS, Pang CY, Yen PS, et al. Functional recovery of stroke rats induced by granulocyte colony-stimulating factor-stimulated stem cells. Circulation. 2004;110(13):1847–54.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
102.
Minamino K, Adachi Y, Okigaki M, Ito H, Togawa Y, Fujita K, et al. Macrophage colony-stimulating factor (M-CSF), as well as granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), accelerates neovascularization. Stem Cells. 2005;23(3):347–54.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
103.
Capoccia BJ, Shepherd RM, Link DC. G-CSF and AMD3100 mobilize monocytes into the blood that stimulate angiogenesis in vivo through a paracrine mechanism. Blood. 2006;108(7):2438–45.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
104.
Qin Y, Zhang W, Yang P. Current states of endogenous stem cells in adult spinal cord. J Neurosci Res. 2015;93(3):391–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
105.
Stenudd M, Sabelstrom H, Frisen J. Role of endogenous neural stem cells in spinal cord injury and repair. JAMA Neurol. 2015;72(2):235–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
106.
Gregoire CA, Goldenstein BL, Floriddia EM, Barnabe-Heider F, Fernandes KJ. Endogenous neural stem cell responses to stroke and spinal cord injury. Glia. 2015;63(8):1469–82.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
107.
Sabelstrom H, Stenudd M, Frisen J. Neural stem cells in the adult spinal cord. Exp Neurol. 2014;260:44–9.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
108.
Lee JS, Yang CC, Kuo YM, Sze CI, Hsu JY, Huang YH, et al. Delayed granulocyte colony-stimulating factor treatment promotes functional recovery in rats with severe contusive spinal cord injury. Spine. 2012;37(1):10–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
109.
Luo J, Zhang HT, Jiang XD, Xue S, Ke YQ. Combination of bone marrow stromal cell transplantation with mobilization by granulocyte-colony stimulating factor promotes functional recovery after spinal cord transection. Acta Neurochir. 2009;151(11):1483–92.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
110.
Osada T, Watanabe M, Hasuo A, Imai M, Suyama K, Sakai D, et al. Efficacy of the coadministration of granulocyte colony-stimulating factor and stem cell factor in the activation of intrinsic cells after spinal cord injury in mice. J Neurosurg Spine. 2010;13(4):516–23.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
111.
Pan HC, Cheng FC, Lai SZ, Yang DY, Wang YC, Lee MS. Enhanced regeneration in spinal cord injury by concomitant treatment with granulocyte colony-stimulating factor and neuronal stem cells. J Clin Neurosci. 2008;15(6):656–64.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
112.
Dittgen T, Pitzer C, Plaas C, Kirsch F, Vogt G, Laage R, et al. Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) improves motor recovery in the rat impactor model for spinal cord injury. PLoS One. 2012;7(1):e29880.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
113.
Urdzikova L, Jendelova P, Glogarova K, Burian M, Hajek M, Sykova E. Transplantation of bone marrow stem cells as well as mobilization by granulocyte-colony stimulating factor promotes recovery after spinal cord injury in rats. J Neurotrauma. 2006;23(9):1379–91.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
114.
Fan ZZ, Cai HB, Ge ZM, Wang LQ, Zhang XD, Li L, et al. The efficacy and safety of granulocyte colony-stimulating factor for patients with stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015;24(8):1701–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
115.
Abdel-Latif A, Bolli R, Zuba-Surma EK, Tleyjeh IM, Hornung CA, Dawn B. Granulocyte colony-stimulating factor therapy for cardiac repair after acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J. 2008;156(2):216–26.e9.
Google Scholar
116.
Zhang Y, Wang L, Fu Y, Song H, Zhao H, Deng M, et al. Preliminary investigation of effect of granulocyte colony stimulating factor on amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Later Sclerosis. 2009;10(5–6):430–1.
CrossRefGoogle Scholar
117.
Duning T, Schiffbauer H, Warnecke T, Mohammadi S, Floel A, Kolpatzik K, et al. G-CSF prevents the progression of structural disintegration of white matter tracts in amyotrophic lateral sclerosis: a pilot trial. PLoS One. 2011;6(3):e17770.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
118.
Sanchez-Ramos J, Cimino C, Avila R, Rowe A, Chen R, Whelan G, et al. Pilot study of granulocyte-colony stimulating factor for treatment of Alzheimer’s disease. J Alzheimer’s Dis. 2012;31(4):843–55.
Google Scholar
119.
Takahashi H, Yamazaki M, Okawa A, Sakuma T, Kato K, Hashimoto M, et al. Neuroprotective therapy using granulocyte colony-stimulating factor for acute spinal cord injury: a phase I/IIa clinical trial. Eur Spine J. 2012;21(12):2580–7.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
120.
Inada T, Takahashi H, Yamazaki M, Okawa A, Sakuma T, Kato K, et al. Multicenter prospective nonrandomized controlled clinical trial to prove neurotherapeutic effects of granulocyte colony-stimulating factor for acute spinal cord injury: analyses of follow-up cases after at least 1 year. Spine. 2014;39(3):213–9.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
121.
Kamiya K, Koda M, Furuya T, Kato K, Takahashi H, Sakuma T, et al. Neuroprotective therapy with granulocyte colony-stimulating factor in acute spinal cord injury: a comparison with high-dose methylprednisolone as a historical control. Eur Spine J. 2015;24(5):963–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
122.
Asaithambi G, Tong X, George MG, Tsai AW, Peacock JM, Luepker RV, et al. Acute stroke reperfusion therapy trends in the expanded treatment window era. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2014;23(9):2316–21.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
123.
Shin YK, Cho SR. Exploring erythropoietin and G-CSF combination therapy in chronic stroke patients. Int J Mol Sci. 2016;17(4):463.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
124.
Meier P, Gloekler S, de Marchi SF, Indermuehle A, Rutz T, Traupe T, et al. Myocardial salvage through coronary collateral growth by granulocyte colony-stimulating factor in chronic coronary artery disease: a controlled randomized trial. Circulation. 2009;120(14):1355–63.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
125.
Derakhshanrad N, Saberi H, Yekaninejad MS, Eskandari G, Mardani A, Rahdari F, et al. Safety of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) administration for postrehabilitated motor complete spinal cord injury patients: an open-label, phase I study. Cell Transpl. 2013;22(Suppl 1):S139–46.
CrossRefGoogle Scholar
126.
Saberi H, Derakhshanrad N, Yekaninejad MS. Comparison of neurological and functional outcomes after administration of granulocyte-colony-stimulating factor in motor-complete versus motor-incomplete postrehabilitated, chronic spinal cord injuries: a phase I/II study. Cell Transpl. 2014;23(Suppl 1):S19–23.
CrossRefGoogle Scholar
127.
Fehlings MG, Skaf G. A review of the pathophysiology of cervical spondylotic myelopathy with insights for potential novel mechanisms drawn from traumatic spinal cord injury. Spine. 1998;23(24):2730–7.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
128.
Tetreault L, Goldstein CL, Arnold P, Harrop J, Hilibrand A, Nouri A, et al. Degenerative cervical myelopathy: a spectrum of related disorders affecting the aging spine. Neurosurgery. 2015;77(Suppl 4):S51–67.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
129.
Sakuma T, Yamazaki M, Okawa A, Takahashi H, Kato K, Hashimoto M, et al. Neuroprotective therapy using granulocyte colony-stimulating factor for patients with worsening symptoms of compression myelopathy, part 1: a phase I and IIa clinical trial. Eur Spine J. 2012;21(3):482–9.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
130.
Sakuma T, Yamazaki M, Okawa A, Takahashi H, Kato K, Hashimoto M, et al. Neuroprotective therapy using granulocyte colony-stimulating factor for patients with worsening symptoms of thoracic myelopathy: a multicenter prospective controlled trial. Spine. 2012;37(17):1475–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
131.
Baastrup C, Finnerup NB. Pharmacological management of neuropathic pain following spinal cord injury. CNS Drugs. 2008;22(6):455–75.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
132.
Yamazaki M, Sakuma T, Kato K, Furuya T, Koda M. Granulocyte colony-stimulating factor reduced neuropathic pain associated with thoracic compression myelopathy: report of two cases. J Spinal Cord Med. 2013;36(1):40–3.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
133.
Kato K, Yamazaki M, Okawa A, Furuya T, Sakuma T, Takahashi H, et al. Intravenous administration of granulocyte colony-stimulating factor for treating neuropathic pain associated with compression myelopathy: a phase I and IIa clinical trial. Eur Spine J. 2013;22(1):197–204.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
134.
Murata M, Harada M, Kato S, Takahashi S, Ogawa H, Okamoto S, et al. Peripheral blood stem cell mobilization and apheresis: analysis of adverse events in 94 normal donors. Bone Marrow Transpl. 1999;24(10):1065–71.
CrossRefGoogle Scholar
135.
Stroncek DF, Clay ME, Petzoldt ML, Smith J, Jaszcz W, Oldham FB, et al. Treatment of normal individuals with granulocyte-colony-stimulating factor: donor experiences and the effects on peripheral blood CD34 + cell counts and on the collection of peripheral blood stem cells. Transfusion. 1996;36(7):601–10.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
136.
Mhaskar R, Clark OA, Lyman G, Engel Ayer Botrel T, Morganti Paladini L, Djulbegovic B. Colony-stimulating factors for chemotherapy-induced febrile neutropenia. The Cochrane database of systematic reviews. 2014;10:CD003039.
Google Scholar
137.
Kliesch WF, Cruse JM, Lewis RE, Bishop GR, Brackin B, Lampton JA. Restoration of depressed immune function in spinal cord injury patients receiving rehabilitation therapy. Paraplegia. 1996;34(2):82–90.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
138.
Yoon SH, Shim YS, Park YH, Chung JK, Nam JH, Kim MO, et al. Complete spinal cord injury treatment using autologous bone marrow cell transplantation and bone marrow stimulation with granulocyte macrophage-colony stimulating factor: phase I/II clinical trial. Stem Cells. 2007;25(8):2066–73.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
139.
Macias MY, Syring MB, Pizzi MA, Crowe MJ, Alexanian AR, Kurpad SN. Pain with no gain: allodynia following neural stem cell transplantation in spinal cord injury. Exp Neurol. 2006;201(2):335–48.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
140.
Tolcher AW, Giusti RM, O’Shaughnessy JA, Cowan KH. Arterial thrombosis associated with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) administration in breast cancer patients treated with dose-intensive chemotherapy: a report of two cases. Cancer Invest. 1995;13(2):188–92.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
141.
Becker PS, Wagle M, Matous S, Swanson RS, Pihan G, Lowry PA, et al. Spontaneous splenic rupture following administration of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF): occurrence in an allogeneic donor of peripheral blood stem cells. Biol Blood Marrow Transpl. 1997;3(1):45–9.
Google Scholar
142.
Azuma J, Awata S, Sawamura A, Tsuji S, Yoshida H, Seto Y, et al. Phase 1 study of KRN8601 (rhG-CSF) in normal healthy volunteers: safety and pharmacokinetics in consecutive intravenous infusion. Rinsho Iyaku J Clin Ther Med. 1989;5:1605–22.
Google Scholar
143.
Zhang XM, Du F, Yang D, Wang R, Yu CJ, Huang XN, et al. Granulocyte colony-stimulating factor increases the therapeutic efficacy of bone marrow mononuclear cell transplantation in cerebral ischemia in mice. BMC Neurosci. 2011;12:61.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
144.
Acosta SA, Tajiri N, Shinozuka K, Ishikawa H, Sanberg PR, Sanchez-Ramos J, et al. Combination therapy of human umbilical cord blood cells and granulocyte colony stimulating factor reduces histopathological and motor impairments in an experimental model of chronic traumatic brain injury. PLoS One. 2014;9(3):e90953.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
145.
Gazitt Y. Comparison between granulocyte colony-stimulating factor and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the mobilization of peripheral blood stem cells. Curr Opin Hematol. 2002;9(3):190–8.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
146.
Badner A, Vawda R, Laliberte A, Hong J, Mikhail M, Jose A, et al. Early intravenous delivery of human brain stromal cells modulates systemic inflammation and leads to vasoprotection in traumatic spinal cord injury. Stem Cells Transl Med. 2016;5(8):991–1003.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
147.
Morita T, Sasaki M, Kataoka-Sasaki Y, Nakazaki M, Nagahama H, Oka S, et al. Intravenous infusion of mesenchymal stem cells promotes functional recovery in a model of chronic spinal cord injury. Neuroscience. 2016;335:221–31.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
148.
Zhang D, He X. A meta-analysis of the motion function through the therapy of spinal cord injury with intravenous transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells in rats. PLoS One. 2014;9(4):e93487.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
149.
Hess DA, Levac KD, Karanu FN, Rosu-Myles M, White MJ, Gallacher L, et al. Functional analysis of human hematopoietic repopulating cells mobilized with granulocyte colony-stimulating factor alone versus granulocyte colony-stimulating factor in combination with stem cell factor. Blood. 2002;100(3):869–78.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
150.
Zhao LR, Piao CS, Murikinati SR, Gonzalez-Toledo ME. The role of stem cell factor and granulocyte-colony stimulating factor in treatment of stroke. Recent Pat CNS Drug Discov. 2013;8(1):2–12.
PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
151.
Timeus F, Ricotti E, Crescenzio N, Garelli E, Doria A, Spinelli M, et al. Flt-3 and its ligand are expressed in neural crest-derived tumors and promote survival and proliferation of their cell lines. Lab Invest. 2001;81(7):1025–37.
PubMedCrossRefGoogle Scholar


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1396/08/12        ساعت : 13:48     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد