امروز : چهارشنبه 28 آذر ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

مقاله رابطه بین اضطراب، افسردگی و اختلال نعوظ در بیماران ایرانی مبتلا به آسیب نخاعی

مقاله رابطه بین اضطراب، افسردگی و اختلال نعوظ در بیماران ایرانی مبتلا به آسیب نخاعی

The relationship between anxiety, depression and religious coping strategies and erectile dysfunction in Iranian patients with spinal cord injury

Pakpour AH1, Rahnama P2, Saberi H3, Saffari M4, Rahimi-Movaghar V5, Burri A6, Hajiaghababaei M4

Author information
1Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2Iran Department of Midwifery, Shahed University, Tehran, Iran.
3Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5Sina Trauma and Surgery Research Center, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6Department of Psychology, University of Zurich, Zurich, Switzerland.


Abstract

OBJECTIVES:
To assess the role of anxiety, depressive mood and religious coping in erectile function among Iranian patients with spinal cord injury (SCI).

:SETTING
Brain and Spinal Cord Injury Repair Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

:METHODS
A sample of N=93 men with SCI participated in this cross-sectional study. Levels of anxiety and depressive mood were assessed using the Hospital Anxiety and Depression Scale. Religious coping strategies were measured using the 14-items Brief Coping Questionnaire. Erectile function was assessed using the International Index of Erectile Function. The joint effect of anxiety, depressive mood and religious coping strategies on erectile function was assessed by performing stepwise multiple linear regression analyses.

:RESULTS
The mean age of the SCI patients was 37.8 years with a mean post-injury time of 4.6 years. Multivariate regression analyses indicated that age (B=-0.27, 95% CI=-0.47 to -0.07), education (B for higher education=0.63, 95% CI=0.24 to 1.02), the American Spinal Injury Association impairment scale (B for complete impairment=-3.36, 95% CI=-3.82 to -2.89), anxiety (B=-3.56, 95% CI=-5.76 to -1.42), positive religious coping (B=0.30, 95% CI=0.03 to 0.57), negative religious coping (B=-0.56, 95% CI=-0.82 to -0.29) and the duration of injury (B=-0.25, 95% CI=-0.22 to -0.29) were all independent factors influencing erectile function in SCI patients.

:CONCLUSION
Overall, the results indicated that SCI patients who use positive religious coping strategies had better erectile function compared with individuals who applied negative religious coping strategies. Furthermore, higher levels of anxiety, greater impairment and longer duration of injury turned out to be risk factors for erectile dysfunction.


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1395/11/01        ساعت : 19:8     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد