امروز : دوشنبه 27 اسفند ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

حفظ ایمنی دانش‌آموز در فعالیتهای ورزشی

مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت مربیان‌ و معلمان ورزش

پریسا درشگی،‌ کارشناس ارشد تربیت بدنی‌ و علوم ورزشی‌

 

مقدمه

کلاس تربیت بدنی، سالن ورزش و زمین‌ بازی،محیطهای‌ جذاب و مورد علاقه‌ی دانش‌آموزان‌ هستند و اولین‌ وظیفه‌ی معلم و مربی،نظارت بر محیط،حفظ ایمنی و پیشگیری از آسیب‌دیدگی این‌ شرکت‌کنندگان‌ علاقه‌مند به فعالیت‌ بدنی است.اگرچه‌ احتمال‌ آسیب‌دیدگی،بخشی‌ از هر فعالیت ورزشی‌ است و کسی انتظار ندارد که برنامه‌ی تربیت بدنی کاملا خالی از آسیب باشد،ولی مربی یا معلم باید سعی کند که احتمال‌ آسیب‌دیدگی را به حداقل برسانند.

والدینی که کودکانشان را نزد شما می‌فرستند،انتظار دارند که به‌ کودکان در محیطی ایمن آموزش‌ دهید.بنابراین آشنایی با وظایف و عمل به آن‌ها،برای کاهش احتمال‌ آسیب‌دیدگی،از جمله‌ مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی‌ معلمان و مربیان ورزش است.

 

وظایف مربیان و معلمان‌ تربیت بدنی

پنج طبقه وظایف اصلی را می‌توان برای مربیان و معلمان‌ ورزش و تربیت بدنی برشمرد که در ادامه هریک را به‌طور مختصر توضیح می‌دهیم.

 

فراهم کردن آموزش مناسب

آموزش مناسب و صحیح‌ مهارت‌های حرکتی و ورزشی،از بروز آسیب‌دیدگی در کودکان‌ پیشگیری می‌کند. بسیاری از آسیب‌دیدگی‌ها به‌ علت آموزش‌ ندیدن کودکان و سازمان‌دهی‌ نامناسب تمرین‌ توسط مربی رخ‌ می‌دهند.آموزش‌ مناسب در منابع‌ معتبر،به عنوان‌ توصیف روش‌ها، قوانین اساسی و توصیه‌ها برای‌ عملکرد مناسب و تشخیص خطرات‌ مرتبط با فعالیت‌ تعریف‌شده‌ است.به عنوان‌ مربی و معلم ورزش باید به نکات‌ زیر در ارتباط با آموزش مناسب‌ توجه داشته باشید:

 

اطمینان حاصل کنید که توالی‌ اطلاعات متناسب با سن و رشد دانش‌آموز است و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی تمرین از نظر شدت،مدت،پیچیدگی و توالی‌ دارای روند منطقی است.

اطمینان حاصل کنید که نمایش‌ مهارت واضح و روشن است و بررسی کنید که آیا همه‌ی دانش‌آموزان آن را دیده‌اند؟

درباره‌ی خطرات احتمالی که در اجرای مهارت ممکن است رخ‌ دهد،هشدار دهید.

هرگز فرض نکنید که دانش‌آموز، دانش یا تجربه‌ی قبلی در اجرای‌ مهارت دارد.

مناسب‌ترین راهبردهای آموزشی‌ را انتخاب کنید.

اجرای نامناسب مهارت را یادداشت و به دانش‌آموز کمک‌ کنید که اصلاح لازم را به عمل‌ آورد.

اطمینان حاصل کنید که‌ دانش‌آموزان همه‌ی قوانین و مقررات را درک کرده‌اند و آن‌ها را اجرا می‌کنند.برای کسانی که‌ قوانین را درک نکرده‌اند، فرصت‌های لازم را فراهم کنید. از روش‌ها و تکنیک‌های جدید و روزآمد اجرای مهارت استفاده‌ کنید.

به چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مدرسه و سازمان‌ مربوط توجه داشته باشید.

 

فراهم کردن نظارت مناسب

ترک کلاس حتی به صورت‌ موقت،و حضور بی‌تفاوت و بی‌توجه به آن‌چه در زمین بازی‌ می‌گذرد،از جمله نکاتی هستند که‌ ممکن است،احتمال خطر را برای‌ دانش‌آموزان افزایش دهند و مشکلات قانونی ناشی از مسامحه‌ در نظارت مناسب را برای معلم و مربی به همراه داشته باشند.ترک‌ کلاس،شامل ترک کامل کلاس یا چشم‌پوشی از برخی فعالیت‌ها، مثل ادامه‌ی بازی با وجود بروز مشکل یا حادثه در زمین،یا صحبت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با فردی در خلال فعالیت(ترک‌ غیر مستقیم)می‌شود.

 

نظارت بر کلاس ورزش، کنترلی کمی و کیفی است که توسط معلم و مربی بر دانش‌آموز یا ورزشکار اعمال می‌شود.انواع‌ نظارت شامل عمومی،اختصاصی‌ و انتقالی است.

نظارت عمومی به حضور فیزیکی معلم در کلاس مربوط می‌شود.اگر معلم به خارج از کلاس فراخوانده شود،فرد ناظر دیگری باید جای‌گزین او شود.

 

نظارت اختصاصی،نیاز به‌ حضور معلم برای کمک در خلال‌ اجرای مهارت‌های خاصی است که‌ احتمال خطر بالایی برای دانش‌آموز دارند؛مثل مهارت‌های‌ ژیمناستیک.

نظارت انتقالی موقعی ضرورت‌ می‌یابد که معلم تغییری اساسی در فعالیت ایجاد می‌کند یا کلاس در حال ورود یا خروج از زمین یا سالن‌ ورزشی است.شوخی‌ها،

شیطنت‌ها و بی‌توجهی به قوانین‌ توسط داش‌آموزان و نظارت‌ نامناسب معلم در این مواقع، احتمال بروز آسیب‌دیدگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

 

دسته‌بندی مناسب دانش‌آموزان

در تجربه‌های حرکتی رقابتی و غیر رقابتی،معلمان و مربیان‌ وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی برای‌ دسته‌بندی مناسب دانش‌آموزان‌ دارند.وقتی معلم دانش‌آموزان را مسئول تشکیل گروه‌ها و انتخاب‌ تیم می‌کند،در واقع وظیفه‌ی‌ دسته‌بندی مناسب را که کاملا متعلق به اوست،به دانش‌آموزان‌ می‌سپرد.در مورد این‌گونه‌ دسته‌بندی باید هشدار داد،زیرا معلم و مربی کنترل محدودی بر رقابت رقیبان دارد.از یک سیستم‌ سازمان‌دهی شده و قاعده‌مند به منظور جور کردن مساوی‌ دانش‌آموزان براساس قد،وزن، بالیدگی،تجربه و آمادگی روانی‌ برای موقعیت‌هایی که در آن‌ها تماس و برخورد فیزیکی وجود دارد،استفاده کنید.حتی اگر به‌ دانش‌آموزان اجازه دادید که تیم‌ها را تشکیل دهند یا بازخورد را انتخاب‌ کنند،حق اعمال تغییرات برای‌ جور کردن و دسته‌بندی مناسب را برای خود حفظ کنید.

 

فراهم کردن محیطی ایمن

مربی یا معلم باید محیط را برای‌ اطمینان از ایمن بودن آن بازرسی‌ کند.برای بازرسی محیط و وسایل،باید طرح و برنامه‌ی منظم‌ استفاده‌ی دانش‌آموز یا ورزشکار از مربی و معلم ورزش بیش از هر فرد دیگری،فرصت تغییر زندگی کودکان و قرار دادن انرژی آن‌ها در مسیر مثبت را دارد هر وسیله،آن را بیازمایید.محیط فعالیت،سطح زمین و حتی‌ تأسیسات جنبی مثل سرویس‌ بهداشتی و حمام را وارسی کنید هر وسیله یا محدوده‌ای را که‌ احتمال خطر دارد،حذف یا توسط برچسب«غیر ایمن»و«خطر» مشخص کنید.با دستور العمل‌های‌ نوشتاری،خطرات احتمالی‌ استفاده از وسیله یا فعالیت در محیط را هشدار دهید.هم‌چنین برای هر وسیله مشخص سازید،چه‌ زمان‌هایی نباید استفاده شود و چه‌ افراد یا سنینی نباید از آن استفاده‌ کنند.به‌ویژه استفاده نکردن از وسایل خطرناک بدون نظارت مربی‌ یا معلم را تذکر بدهید.در اسرع‌ وقت،مشکلات خطرزای وسایل و محیط را برطرف و محیط را برای‌ فعالیت ورزشی ایمن کنید.

 

پاسخ مناسب و سریع به آسیب‌دیدگی

گاهی با همه‌ی تلاش‌های‌ شما،آسیب‌دیدگی رخ می‌دهد.در چنین مواردی باید برای عمل مؤثر و آرام آمادگی مناسبی داشته باشید. مدرسه و باشگاه ورزشی نیز معمولا در این موارد دارای مسئولیت تأمین‌ وسایل و امکانات پزشکی و کمک‌های اولیه و ا ستفاده از یک‌ برنامه‌ی منظم برای عمل در موارد اضطراری هستند.درست عمل‌ نکردن یا سپردن فرد آسیب‌دیده به‌ افراد غیر متخصص تیم یا کلاس، ممکن است آسیب‌های‌ جبران‌ناپذیری برای دانش‌آموزان‌ داشته باشد.

 

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی مربی یا معلم‌ ورزش شاخص‌ترین و مؤثرترین فرد در برنامه‌های ورزشی است. دانش‌آموزان و کودکان همواره به یاد خواهند داشت که مربیان چگونه از آن‌ها مواظبت کرده‌اند و آیا از آن‌ها مراقبت کرده‌اند یا نه.مربی و معلم‌ ورزش بیش از هر فرد دیگری، فرصت تغییر زندگی کودکان و قرار دادن انرژی آن‌ها در مسیر مثبت را دارد.مربیان باید مسئولیت‌پذیر باشند و متناسب با وظایف خود عمل کنند.معلم یا مربی می‌تواند گرم،دوستانه و مهربان رفتار کند، اما مسئولی است که درک می‌کند، دانش‌آموز دوست نیست،بلکه‌ کودک حساس و کوچکی است که‌ به کمک و حفاظت نیاز دارد.

 

مربیان و معلمان باتجربه، هدف‌ها،ارزش‌ها و آموزش‌های‌ خود را به‌طور روشن و واضح بیان‌ می‌کنند.آن‌ها می‌دانند که برای‌ ایمنی دانش‌آموزان نمی‌توانند ذهن‌ها را بخوانند.بنابراین‌ تمرینات،اعمال و فعالیت‌ها را به‌طور روشن توضیح می‌دهند و پیام‌ها را هرچند بار نیاز باشد،تکرار می‌کنند.مربی و معلم،طرز انجام‌ تمرین‌ها و فعالیت‌ها و آن‌چه را که‌ نباید انجام شود،توضیح می‌دهد. او ایمنی و قابل استفاده بودن وسایل‌ را بازرسی می‌کند و محیط،سطح‌ زمین یا سالن ورزشی را از هرگونه‌ عوامل خطرزا یا شرایطی که احتمال‌ آسیب‌دیدگی را افزایش می‌دهد، پاک می‌کند.

منبع: نشریه رشد، آموزش تربیت بدنی، پاییز 1387 - شماره 28


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1393/02/24        ساعت : 22:41     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد