امروز : چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما

45 توصیه ی ایمنی جهت کودکان

توصیه هاي ایمنی جهت کودکان

تهیه کننده: فاطمه امینی

 

مقدمه

نرخ مرگ و میر کودکان به علت بیماریهاي عفونی نسبت به گذشته کاهش یافته است. با این حال کودکان ما هنوز در معرض خطرات بسیاري هستند: نه خطرات ناشی از موجودات زنده میکروسکوپی و ویروس ها بلکه خطرات ناشی از سبک زندگی، محیط و رسومات اجتماعی است. بزرگترین خطري که کودکان را هر روزه تهدید می کند و خیلی کمتر به آن اهمیت داده می شود، مرگ و میر و معلولیتهاي ناشی از حوادث در خانه و خیابان است. . حوادث شامل حوادث ترافیکی ،سقوط ،خفگی ، آتش سوزي ، برق گرفتگی ، داروها و مسمومیت ها اولین علت مرگ و میر کودکان یک تا چهارساله در کشور است.

اینکه چرا کودکان در خانه، مکانی که هدفش حفظ امنیت است دچار حادثه می شوند، مسلما شناخت اپیدمی و توزیع مرگ ها و معلولیتهاي سخت ناشی از حوادث بعنوان نقطه شروع براي فهم آن بعنوان یک رویداد اجتماعی و تهیه برنامه هاي آموزشی ضروري است.

همچنانکه نوزاد رشد می کند و می آموزد که راه برود، مهم است خانه تان را براي کودك نوپا ایمن و عاري از عوامل آسیب زا نگهدارید.

براي حفظ ایمنی کودك نوپا در خانه این نکات را رعایت کنید :

از وسائل ایمنی مانند پوشش پریزها، محافظ پنجره، قفل قفسه ومانند آنها استفاده کنید.

با بسته نگهداشتن درها، گذاشتن دروازه جلوي پلکان و نگهداشتن صندلی و نردبان دور از دست کودك نوپا از افتادن او جلوگیري کنید .

همه داروها و فراورد ههاي پاك کننده خانگی را در کمدهاي قفل شده و دور از دسترس کودك نگهدارید.

کودکتان را از آشپزخانه دور نگهدارید تا از سوختگی وسایر جراحات جلوگیري شود.

حوادث در خودروها نیز بیشتر از گذشته مورد توجه قرارگرفتهاست.کودکان سرنشینان نحیف و آسیب پذیرتر خودروها هستند که براي محافظت از آنها باید تمهیدات ویژه اي اندیشید. یکی از وسایل محافظت از کودکان در برابر حوادث رانندگی "صندلی ایمنی کودك"است که نقش غیرقابل انکاري در حفاظت از کودکان بر عهده دارد.

 

چهل و پنج نکته براي ایمنی کودکان

تکنولوژي جدید در جهت تأمین وسائل خانه مانند تلویزیون یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و مانند آن کوششهاي زیادي کرده است. با این وجود استفاده غلط از این وسایل یا بی توجهی به نواقص فنی آنها تا کنون حوادث زیادي را باعث شده است به نحوي که یک سوم تمام حوادث را حوادث خانگی تشکیل می دهد.بازي کردن کودکان یک نیاز طبیعی است ولی احتیاج به مراقبت بزرگترها دارد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیري شود.

1 - قراردادن گلدان داراي آب– لیوان آب و … روي تلویزیون خطرناك است از این کار پرهیز نمائید.

2 -پوشیدن لبا سهاي بلندوگشاد هنگام بازي کردن بچه ها ممکن است باعث زمین خوردن و صدمه آنان شود.

3 -دقت کنید کفش کودکان و دمپای یهایی که استفاده می کنند بزرگتر از پاي آنها نباشد.

4 -مراقب باشید اشیاء تیز و برنده در زمان بازي در جیب کودکان نباشد.

5 -به کودکان بیاموزید از بازي کردن در مح لهاي تاریک پرهیز نمایند.

6 -به کودکان بیاموزید از بازي کردن با توپ در خیابان جدا خودداري نمایند.

7 -به کودکان بیاموزید اگر توپشان درخیابان افتاد صبر کنند تا اتومبیل ها عبور نمایند بعد دنبال توپ بروند.

8 -ابزارهاي برقی را در اختیار کودکان قرار ندهید.

9 -وسائل خیاطی مانند سوزن و سنجاق و … را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

10 -به کودکان بیاموزید آشپزخانه محل بازي نیست و نباید آنجا بازي کنند.

11 -وسائل تیز و برنده مانند چاقو وکارد را درکشو معینی قرار دهید که دردسترس کودکان نباشد.

12 -مراقب بازي کردن کودکان با حیوانات باشید.

13 -سموم را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

14 -موادي مانند نفت و … را درظروف مناسب نگهداري کنید، ریختن نفت داخل شیشه نوشابه خطرناك است و ممکن است کودکان آن را سر بکشند .

15 -کبریت و فندك را در دسترس کودکان قرار ندهید.

16 -مراقب باشید بچ هها از نردبان – درخت – دیوار و … بالا نروند.

17 -همواره قبل ازحرکت ماشین زیر آنرا نگاه کنید که کودکان زیر آن مخفی نشده باشند.

18 -هیچگاه کودکان را در خانه و اتومبیل تنها نگذارید.

19 -هیچگاه سویچ ماشین را روي ماشین باقی نگذارید.

20 -لازم است خطرات وسایل نقلیه به کودکان در هر سنی آموزش داده شود تمامی وسایل متحرك مانند: اتومبیل – موتور سیکلت – دوچرخه و…

22 -زمانی که کودکان سواراتومبیل می شوند کمربند ایمنی را براي آن ها ببندید چون مانند شما نمی توانند تعادل خود را حفظ کنند.

23 -سعی کنید در زمان انتخاب صندلی – تخت خواب – میز و … تناسب وسایل را با سن کودك رعایت نمائید.

24 -کودکان ممکن است داخل یخچال – فریزر – لباسشویی و …. مخفی شوند لذا باید همواره مراقب بازي کودکان باشید.

25 -اگر پلکان هاي محل زندگی شما فاقد نرده است سریعاً نسبت به نصب نرده مناسب اقدام کنید همچنین توجه کنید که خطر نرده هاي لق و یا معیوب نیز کمتر از پلکان بدون نرده نیست.

26 -استفاده از اسباب بازي براي کودکان امري طبیعی و ضروري است ولی در انتخاب نوع صحیح و بی خطر آن باید بزرگترها دخالت نمایند.

27 -زمان خواب اسباب باز يهایی که کف اتاق ریخته است را جمع آوري کنید.

28 -به کودکان بیاموزید که اسباب بازي را زیر پا قرار ندهند و مانع ایجاد نکند.

29 -گچ و مداد رنگی و … را در اختیار کودکان کم سن قرار ندهید.

30 -اگر اسباب بازي داراي صدا است نباید صداي آن ناهنجار و ناموزون باشد.

31 -اسباب بازي ها باید ساده و قابل شستشو باشند.

32 -اسباب بازي ها نباید داراي لب ههاي تیز و برنده باشند و تا حد امکان شکستنی نباشند.

33 -اسباب بازي نباید آنقدرکوچک باشد که کودك بتواند آن را ببلعد و آنقدر بزرگ نباشد که از حمل آن عاجز بماند.

34 -خطرات برق و وسایل برقی را همواره به کودکان در هر سنی یاد آوري کنید.

35 -هرگز کودکان و بچ هها را تنها درون وان یا حمام نگذارید

36 -اگر کف حمام لغزنده است با وسایل مناسب مانند فرش هاي لاستیکی مانع از لیز خوردن کودکان شوید.

37 -چرخ گوشت وسیله خطرناکی است، آنرا از دسترس کودکان دور نگه دارید.

38 -از پریزهاي ایمنی در منزل استفاده کنید.

39 -وسائل برقی مانند اتو – سشوار – ریش تراش – کتري برقی و … را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

40 -بازي در اطراف حوض و استخر خطرناك است همیشه مراقب کودکان خود باشید.

41 -اگر استخرویاحوض منزل شما عمق زیادي داردلازم است داراي نرده هاي مناسب باشد.

42 -لازم است در زمان استفاده از دوچرخه کودکان داراي کلاه ایمنی باشند.

43 -در زمان حرکت با موتور سیکلت توصیه می شود کودکان در جلوي شما نشسته باشند.

44 -به کودکان بیاموزید زمان عبور از عرض خیابان از دو چرخه پیاده شوند وآن رادر دست بگیرند و سپس عبور کنند.

45 -لازم است که ترمز و بوق دوچرخه کودکان را مرتب کنترل کنید.

 

منبع: http://khorrambid.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/khorrambid/tosieemen.pdf

 

 


 نوشته شده توسط : Admin      در تاريخ : 1391/09/09        ساعت : 16:50     

تعداد نظرات (0)
بازگشتامتیاز شما به این مطلب :  

     
نظر شما در مورد این مطلب :
     
نام :
آدرس سایت :  
ایمیل  :  
پیام * :
  1. کلیه مطالب عنوان شده باید  منطبق با  اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
  2. مطالب پس از تایید مدیر سایت قابل مشاهده برای عموم خواهد بود.
  3. در صورت تمایل به  ثبت آدرس سایت  ، آنرا با فرمت http://www.yourWebSite.com  وارد نمایید.
  4. درصورت تمایل به ثبت  ایمیل ، آنرا با فرمت emailAddress@EmailProvider.com  وارد نمایید

نظرات دوستان

هيچ مقداري پيدا نشد