امروز : چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
تماس با ما

تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، بیمارستان سینا،
مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا


صندوق پستی:
    3876/11365


تلفن:                  8-66757001


فکس:                   66757009

پست الکترونیک:
traumainfoir@yahoo.com
کانال تلگرام:
https://telegram.me/traumainfo