امروز : دوشنبه 27 اسفند ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
هیات علمی و پژوهشگران

هیات علمی

 

دکتر محمدرضا ظفرقندی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - جراح عروق)
دکتر سید محمد قدسی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - جراح مغز و اعصاب)

دکتر وفا رحیمی موقر (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - جراح مغز و اعصاب)
دکتر پیمان سلامتی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - متخصص پزشکی اجتماعی)
دکتر سهیل سعادت (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - متخصص اپیدمیولوژی)

 

پژوهشگران


دکتر علی خاجی (دانشجوی دکتری تخصصی اخلاق پزشکی)

دکتر محمدرضا زارعی (متخصص طب اورژانس)
دکتر مهدی شریف الحسینی (دانشجوی دکتری تخصصی نوروتروما)
دکتر زهرا حسن نژاد (دکتری تخصصی بیوماتریال)


دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی تروما

فریده صادقیان
زهرا قدسی
نرگس محمودی