امروز : شنبه 29 دی ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
تقويم همايشها و رويدادها

 


*** هشتمین همایش سوختگی ایران ***

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن حمایت از بیماران سوخته

زمان برگزاری: 9 الی 10 اسفند 1397

مکان برگزاری: شیراز

سایت همایش:
http://burn2019.sums.ac.ir/fa/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران ***

برگزارکننده: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران

زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397

مکان برگزاری: کیش، مرکز همایش های بین المللی کیش

سایت همایش:
http://www.aicnss.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** همایش اورژانس‌های جراحی و زخم ***

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش، اداره بهداشت و درمان نهاجا      

زمان برگزاری: 10 الی 12 مهر 1397

مکان برگزاری: تهران، بیمارستان بعثت

سایت همایش:
http://www.ajaums.ac.ir/