امروز : سه شنبه 29 آبان ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
تقويم همايشها و رويدادها

 


*** سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران ***

برگزارکننده: انجمن علمی طب اورژانس ایران       

زمان برگزاری: 26 الی 28 آبان 1397

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش:
http://www.acem.ir/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** همایش اورژانس‌های جراحی و زخم ***

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش، اداره بهداشت و درمان نهاجا      

زمان برگزاری: 10 الی 12 مهر 1397

مکان برگزاری: تهران، بیمارستان بعثت

سایت همایش:
http://www.ajaums.ac.ir/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ***

برگزارکننده: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست       
جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری:  25 مرداد 1397

مکان برگزاری: تهران، بیمارستان شهدای تجریش

سایت همایش:
http://stemcell.isti.ir/index.aspx?siteid=9&fkeyid=&siteid=9&pageid=17986