امروز : پنجشنبه 3 اسفند ماه 1396
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
تقويم همايشها و رويدادها

*** پنجمین همایش بین المللی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران ***

برگزارکننده: انجمن جراحی زانو آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران    

زمان برگزاری: 25 الی 28 بهمن 1396

ارسال خلاصه مقالات: 30 آبان 1396

مکان برگزاری: کیش

سایت همایش:http://congress.iskast.org/fa/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران ***

برگزارکننده: انجمن علمی طب اورژانس ایران   

زمان برگزاری: 9 الی 11 دی 1396

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش:http://acem.ir/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** سیزدهمین همایش سالانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ***

موضوع: چالش ها در ارتوپدی

برگزارکنندگان: انجمن ارتوپدی حوادث و صدمان اندامها و ستون فقرات، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان برگزاری: 22 الی 24 آذر 1396

مکان برگزاری: تهران، بیمارستان امام

همایش همزمان: بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سایت همایش:http://www.orthoseminar.ir/