امروز : دوشنبه 27 اسفند ماه 1397
ساعت:
پایگاه آموزشی مقابله با مصدومیت - تروما
تقويم همايشها و رويدادها

 


*** بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران ***

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکان

برگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی

زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398

ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش:
http://irsps.org/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** هشتمین همایش سوختگی ایران ***

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن حمایت از بیماران سوخته

زمان برگزاری: 9 الی 10 اسفند 1397

مکان برگزاری: شیراز

سایت همایش:
http://burn2019.sums.ac.ir/fa/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران ***

برگزارکننده: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران

زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397

مکان برگزاری: کیش، مرکز همایش های بین المللی کیش

سایت همایش:
http://www.aicnss.com/